SASTAV ISHRANE I TROFIČKA RAZINA TABINJE BJELICE Phycis blennoides (GADIFORM: PHYCIDAE) NA ALŽIRSKOJ OBALI

SASTAV ISHRANE I TROFIČKA RAZINA TABINJE BJELICE Phycis blennoides (GADIFORM: PHYCIDAE) NA ALŽIRSKOJ OBALIPreuzmite datotekuizvorni znanstveni članak
SASTAV ISHRANE I TROFIČKA RAZINA TABINJE BJELICE Phycis blennoides (GADIFORM: PHYCIDAE) NA ALŽIRSKOJ OBALIAlioua, Z., Amira, S., Derbal, F., Rachedi, M., Bahbah, L., Bensari, B., Zerouali-Khodja, F.Ključne riječi:
alžirska obalatrofička razinakanibalizamphycis blennoideshranjenje

DOI number: http://dx.doi.org/10.2478/cjf-2018-0017

Volume: 76
Issue: 4
Stranice: 135 - 144

Sažetak

U razdoblju od prosinca 2013. do lipnja 2015. istraživan je sastav ishrane tabinje bjelice Phycis blennoides (Brünnich, 1768) na obali Alžira pružajući informaciju o ekologiji vrste te pridonoseći boljem razumijevanju strategije njenog hranjenja. Analizirano je ukupno 956 primjeraka čija je totalna dužina (TL) varirala između 9,7 i 54,5 cm i mase (W) između 2,80 i 1334,11 g. Za obilježavanje relativne važnosti različitih taksona u progutanoj hrani, korišten je indeks relativne važnosti (%IRI) kombinirajući tri glavna deskriptora prisustva različitog progutanog plijena. Kvalitativne i kvantitativne varijacije u ishrani proučavane su prema spolu, veličini i godišnjim dobima. Prosječni godišnji indeks praznine crijeva (% V) je bio 5,51. Nije varirao između sezona (χ²cal = 5,43, χ²th = 7,82, α = 5%) i veličine (χ²cal = 2.08, χ²th = 5,99, α = 5%), ali je bio različit između mužjaka (%V = 4,94) i ženki (%V= 12,78). Kvalitativna analiza sadržaja želudca otkriva prilično raznolik raspon predacije s izbrojana 1342 plijena ukupne mase 462,84 g što odgovara prosječnom broju (AN) i masi (AW) od 3,03 odnosno 1,04 g. Ova vrsta se hrani bentoskim plijenom, uglavnom sastavljenim od rakova plivača (natantia) (% IRI = 44,84) i riba košunjača (% IRI = 2,61) te s intraspecifičnim plijenom (% IRI = 6,15). Ova pojava kanibalizma je česta kod primjeraka s TL koja premašuje 20 cm a još je češća kod ženki u zimskom periodu. Značajne razlike u prehrambenim navikama P. blennoides javljaju se prema spolu, veličini ribe i godišnjim dobima. Trofička razina (TROPH) bila je visoka (3.66