PREHRANA KLENA Leuciscus cephalus (Linnaeasus, 1758) IZ RIJEKE BABUNE

PREHRANA KLENA Leuciscus cephalus (Linnaeasus, 1758) IZ RIJEKE BABUNEPreuzmite datoteku(Članak je na Engleskom)izvorni znanstveni članak
PREHRANA KLENA Leuciscus cephalus (Linnaeasus, 1758) IZ RIJEKE BABUNENastova-Grorgjioska, R., Kostov, V., Georgiev, S.Ključne riječi:
prehranaleuciscusrijekamakedonija

Volume: 55
Issue: 2
Stranice: 53 - 65

Sažetak

Godine 1978. na trima lokacijama u rijeci Babuni ulovljeno je 550 klenova. Kvantitativni sastav njihove hrane proučen je prema sezonama i dobnim razredima. Klen je u rijeci Babuni omnivoran, pri čemu prevladava floristička komponenta u njihovoj prehrani. Glavnina je njegove hrane autohtonog podrijetla. U cijelom području rijeke u proljeće u prehrani klena od biljaka prevladavaju alge Chrysophyceae, a od životinja Ephemeroptera. U gornjem i srednjem toku rijeke prisutni su Plecoptera. Ljeti od biljaka prevladavaju Conjugatophyceae, a životinje su različite u pojedinim dijelovima rijeke. Raznolikost životinja prevladava i u jesen, kada se u srednjem dijelu rijeke mogu naći u ribljoj ishrani. Tada su od biljaka prevladavale Chrysophyceae. Životinjska komponenta u hrani bila je slična i zimi, a od biljaka je uočena dominacija Bacillariophyceae. U prehrani mladih riba prevladavaju Diatomeae i Chironomidae, dok se prehrana ribe starije od 1+ sastoji ponajprije od Conjugatophyceae, zatim ličinki kukaca, djelomično detritusa, a u najstarijim razredima i od riba.