DUŽINSKO-MASENI ODNOSI ŠEST SLATKOVODNIH VRSTA RIBA IZ JEZERA KIRKKOJÄRVI U FINSKOJ

DUŽINSKO-MASENI ODNOSI ŠEST SLATKOVODNIH VRSTA RIBA IZ JEZERA KIRKKOJÄRVI U FINSKOJPreuzmite datotekuKratko priopćenje
DUŽINSKO-MASENI ODNOSI ŠEST SLATKOVODNIH VRSTA RIBA IZ JEZERA KIRKKOJÄRVI U FINSKOJGama, J., Nyberg, M.Ključne riječi:
dužinsko-maseni odnosialburnus alburnusblicca bjoerknagymnocephalus cernuaperca fluviatilisrutilus rutilussander lucioperca

DOI number: http://dx.doi.org/10.1515/cjf-2017-0020

Volume: 75
Issue: 4
Stranice: 155 - 160

Sažetak

Dužinsko-maseni odnosi i dužinsko-dužinski odnosi određeni su za šest vrsta riba: ukliju (Alburnus alburnus), krupaticu (Blicca bjoerkna), balavca (Gymnocephalus cernua), grgeča (Perca fluviatilis), bodorku (Rutilus rutilus) i smuđa (Sander lucioperca) ulovljenih pomoću nordijske mreže s više manjih mreža u jezeru Kirkkojärvi u jugozapadnoj Finskoj u kolovozu 2015. godine. Mjerenja su provedena pomoću fotografske metode i skup podataka je dostupan na Comprehensive R Archive Network (CRAN). Podaci su dobiveni znanstvenim ulovom koji je pokazao niže granice veličine uzoraka od onih iz ribarstva. Dužinsko-maseni odnosi su izračunati za totalnu dužinu te je utvrđeno da su u skladu s podacima iz Finske. Mjerenje dužine odvijalo se na najbližu dužinu od 0,01 cm, što je omogućilo da i mlađ bude zastupljena u modelu. Sposobnost prilagodbe modelu je visoka, s koeficijentom determinacije većim od 95%. Ovo istraživanje je prvo koje procjenjuje dužinsko-masene odnose ribljih vrsta za ovo hipereutrofno jezero i korisno je za ribarsku proizvodnju i biologe.