NOVA VRSTA CIPLA Chelon caeruleum (Mugilidae) S OPISOM GENETSKOG ODNOSA NASPRAM NEKIH OD OSTALIH VRSTA PORODICE MUGILIDAE

NOVA VRSTA CIPLA Chelon caeruleum (Mugilidae) S OPISOM GENETSKOG ODNOSA NASPRAM NEKIH OD OSTALIH VRSTA PORODICE MUGILIDAEPreuzmite datotekuizvorni znanstveni članak
NOVA VRSTA CIPLA Chelon caeruleum (Mugilidae) S OPISOM GENETSKOG ODNOSA NASPRAM NEKIH OD OSTALIH VRSTA PORODICE MUGILIDAEDeef, L. E. M.Ključne riječi:
cipalpcrfilogenezasekvencioniranjetaksonomija

DOI number: http://dx.doi.org/10.2478/cjf-2018-0014

Volume: 76
Issue: 3
Stranice: 107 - 114

Sažetak

Chelon caeruleum sp. nov. opisana je kao nova vrsta cipla nađenog u Rashidovom obalnom području Sredozemnog mora u Egiptu. S ovim nalazom, nova vrsta je šesti član roda Chelon. Chelon caeruleum sp. nov. razlikuje se od njegovih srodnika sljedećim obilježjima: dorzalna boja tijela je tamnoplavo do siva, a lateralne strane su plave; duljina glave je od 20,5 do 21,6% od SD (standardne duljine); širina glave 13 do 13,5% SD; duljina prva leđne peraje 50% SD; promjer oka 4,6 do 5,2% SD; postorbitalna duljina 10,7 do 11,1% SD; posjeduje 2 kratka i 4 duga nerazgranata pilorična nastavka; kralježnična neuralna postzigapofiza se nalazi na drugom kralješku. DNK Chelon caeruleum sp. nov. i ostalih pet analiziranih vrsta cipla (Mugil cephalus, Liza carinata, Liza ramada, Liza aurata i Chelon labrosus) je ekstrahirana, umnožena reakcijom lančane polimeraze (PCR) te sekvencionirana. Analiza sekvenci mtDNA citokrom oksidaze podjedinice I potvrdila je da se Chelon caeruleum sp. nov. razlikuje se od ostalih srodnika roda Chelon.