PROCJENA UTJECAJA EU FONDOVA NA UČINAK TVRTKI U INDUSTRIJI PRERADE RIBE: SLUČAJ REPUBLIKE HRVATSKE

PROCJENA UTJECAJA EU FONDOVA NA UČINAK TVRTKI U INDUSTRIJI PRERADE RIBE: SLUČAJ REPUBLIKE HRVATSKEPreuzmite datotekuizvorni znanstveni članak
PROCJENA UTJECAJA EU FONDOVA NA UČINAK TVRTKI U INDUSTRIJI PRERADE RIBE: SLUČAJ REPUBLIKE HRVATSKEBožanić, K.Ključne riječi:
ipardposlovna (organizacijska) sposobnostposlovna uspješnostmspindustrija prerade ribe

DOI number: http://dx.doi.org/10.2478/cjf-2018-0018

Volume: 76
Issue: 4
Stranice: 145 - 153

Sažetak

IPARD je pretpristupni program koji je proveden u Republici Hrvatskoj u fazi pristupanja Europskoj uniji. Glavni ciljevi ovog programa su pružiti pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine Europske unije kao i priprema za korištenje budućih sredstava Europske unije. Budući da su pretpristupna sredstva iz IPARD programa omogućila ulaganje u modernizaciju tvornica za preradu ribe, ovim radom se analizirao utjecaj korištenih sredstava na a) poslovnu uspješnost i b) poslovnu (organizacijsku) sposobnost IPARD korisnika iz riboprerađivačke industrije. Istraživanje je provedeno korištenjem ne-eksperimentalne metode te je podijeljeno je na dva dijela: (1) analiza skupa indikatora poslovne uspješnosti tvrtki iz uzorka (korisnici koji su primili pretpristupna EU sredstva) i (2) analiza pomoću upitnika kojim se ispitivao utjecaj spomenutih sredstava na poboljšanje poslovne (organizacijske) sposobnosti. Istraživanje je pokazalo da se indikatori profitabilnosti kod većine korisnika nisu povećali dvije godine nakon primljenih sredstava. Ipak, očekuje se da će poboljšani tehnički i tehnološki uvjeti tvrtki pomoći u povećanju konkurentnosti njihovih proizvoda u budućnosti. Kada se govori o utjecaju na poslovnu sposobnost, vidljivo je da je došlo do poboljšanja menadžerskih sposobnosti u smislu stjecanja i razvoja novih vještina vezanih za pripremu i provedbu projekata, investicijskog planiranja kao i jačanja spremnosti na korištenje sličnih financijskih sredstava u budućnosti.