STANDARDNA KRIVULJA RASTA KLENA (Leuciscus cephalus L. 1758) U HRVATSKOJ

STANDARDNA KRIVULJA RASTA KLENA (Leuciscus cephalus L. 1758) U HRVATSKOJPreuzmite datoteku(Članak je na Engleskom)izvorni znanstveni članak
STANDARDNA KRIVULJA RASTA KLENA (Leuciscus cephalus L. 1758) U HRVATSKOJTreer, T., Habeković, D., Aničić, I., Safner, R., Kolak, A.Ključne riječi:
rastleuciscushrvatskavon bertalanffy

Volume: 55
Issue: 2
Stranice: 47 - 52

Sažetak

Klen je široko rasprostranjena riblja vrsta u gotovo cijeloj Europi i u dijelu Azije. Naseljava različite vodene biotope i u prehrani je omnivor. Stoga je vrlo pogodan za usporedbu rasta u različitim staništima. Na osnovi dostupnih podataka, poglavito iz gospodarskih osnova, određeno je trinaest tablica njegova rasta. One su poslužile kao osnova za izračunavanje standardne krivulje dužinskog rasta ove vrste u Hrvatskoj. Ona, prema von Bertalanffyju, iznosi: Lt = 31,8 (1-e-0,28(t-0,04)) To znači da L∞=31,8; K=0,28; t0=0,04. Indeks rasta kreće se u rasponu od 89,8% u gornjoj Kupi do 112,2% u gornjoj Lonji. Indeks je rasta britanskih klenova 95, 7%, što odgovara rijeci Lici. Performansa rasta za klenove u Hrvatskoj iznosi ϕ`=5,69±O,14. Ova vrijednost odgovara vrijednosti izračunanoj za britanske otoke ϕ`=5,90), koja je istovjetna indeksu phi-prime u gornjoj Lonji. To potvrđuje valjanost ovih podataka jer je performansa rasta za svaku vrstu riba vrlo malo varijabilna, bez obzira na različiti tempo rasta.