Ribarstvo Volume: 74 Issue: 4

Volume: 74   Issue: 4Zagreb, 2016

Volume 74 Issue4

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
BIOLOŠKA OBILJEŽJA GRGEČA (Perca fluviatilis L., 1758) KOJI NASTANJUJE JEZERO LADIK (SAMSUN, TURSKA)Saygin, S., Yılmaz, S., Yazıcıoğlu, O., Polat, N.

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
ZAŠTITNA ULOGA VITAMINA C I KITOZANA PROTIV OKSIDATIVNOG STRESA U MIŠIĆIMA ŠARANA, Cyprinus carpio, UZROKOVANOG PARAKVATOMSharifinasab, Z., Banaee, M., Mohiseni, M., Noori, A.

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
VARIJABILNOST OKOLIŠNIH PARAMETARA I EKOLOŠKA DISTRIBUCIJA IHTIOFAUNE U JUGOISTOČNOM PRIOBALNOM PODRUČJU RIJEKE KALABAR, NIGERIJAAndem, A. B., Ekanem, S. B., Oku, E. E.

prikaži članak ...prethodno priopćenje
DUŽINSKO-MASENI ODNOS, INDEKS KONDICIJE I OMJER SPOLOVA KOD DAGNJI, Lamellidens corrianus (LEA, 1834), U SLATKOVODNOM JEZERU NA SJEVEROZAPADU BANGLADEŠA Mondol, M. R., Nasrin, F., Nahar, D. A.

prikaži članak ...Kratko priopćenje
MORFOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE SOMA Silurus triostegus HECKEL, 1843 IZ RIJEKA TIGRIS I SHATT AL-ARAB U IRAKUJawad, L. A., Al-Janabi , M. I. G.