Ribarstvo Volume: 75 Issue: 3

Volume: 75   Issue: 3Zagreb, 2017

Volume 75 Issue3

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
SPOLNI DIMORFIZAM CRNOBRADE TILAPIJE (Sarotherodon melanotheron) i DRAGULJASTOG CIKLIDA (Hemichromis fasciatus) IZ RIJEKE KWA, CALABAR, NIGERIJAIbor, O. R., Eni, G., Andem, A. B., Joseph, A., Chukwuka, A. V.

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
MORFOMETRIJSKE VARIJACIJE IZMEĐU TRIPLOIDA I DIPLOIDA Clarias gariepinus (Burchell, 1822)Normala, J., Mohd , A. A., Munafi, A. B. A., Nur, A. A., Khor , W., Okomoda, T. V., Shahreza, M. S.

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
KOEGZISTENCIJA REKREATIVNOG I GOSPODARSKOG RIBOLOVA U SREDIŠNJIM DIJELOVIMA RIJEKA DUNAVA I SAVETreer, T., Kubatov, I.

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
ZOOPLANKTON U DREVNOM I OLIGOTROFNOM JEZERU OHRID (EUROPA) U INTERAKCIJI S UVJETIMA OKOLIŠATasevska, O., Špoljar, M., Gušeska, D., Kostoski, G., Patcheva, S., Veljanoska Sarafiloska, E.

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
DUŽINSKO MASENI ODNOS TE KONDICIJSKO STANJE TRIJU DOMINANTNIH VRSTA MORSKIH RIBA UHVAĆENIH TRADICIONALNIM ULOVOM MREŽOM U ULELHEE ZALJEVU,BANDA ACEH INDONEZIJAMuchlisin, Z. A., Fransiska, V., Muhammadar, A. A., Fauzi, M., Batubara, A. S.