Ribarstvo Volume: 76 Issue: 4

Volume: 76   Issue: 4Zagreb, 2018

Volume 76 Issue4

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
SASTAV ISHRANE I TROFIČKA RAZINA TABINJE BJELICE Phycis blennoides (GADIFORM: PHYCIDAE) NA ALŽIRSKOJ OBALIAlioua, Z., Amira, S., Derbal, F., Rachedi, M., Bahbah, L., Bensari, B., Zerouali-Khodja, F.

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
PROCJENA UTJECAJA EU FONDOVA NA UČINAK TVRTKI U INDUSTRIJI PRERADE RIBE: SLUČAJ REPUBLIKE HRVATSKEBožanić, K.

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
EKONOMSKI I DRUŠTVENI UČINAK SPORTSKOG I REKREACIJSKOG RIBOLOVA U HRVATSKOJSoldo, A., Fredotović, M., Šaran, A., Slišković, M., Mihanović, V., Jelić Mrčelić, G.

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
FOTOTAKSIČNI ODGOVOR I MORFOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE GRGEČA PENJAČA (Anabas testudineus Bloch, 1792) U UZGOJNOM SUSTAVUAhmadi, A.

prikaži članak ...izvorni znanstveni članak
UČINAK BRAŠNA LIŠĆA MORINGE Moringa oleifera KAO HRANIDBENE ZAMJENICE SOJINOM BRAŠNU NA RAST, SASTAV MESA I ZDRAVSTVENI STATUS MLAĐI ŠARANA Cyprinus carpioAdeshina, I., Sani, R. A., Adewale, Y. A., Tiamiyu, L. O., Umma, S. B.